תנאים כללים להרשמה לטיול

צרו עימנו קשר

הסבר על תנאי ביטול

על הלקוח לבחור את מחיר הטיול בהתאם למדיניות הביטול המתאימה לו. נא לסמן את החלופה הנבחרת בטופס ההרשמה.

חלופה א - החלופה הזולה יותר - מחיר טיול בהתאם למדיניות ביטול של נותני השירותים מחוץ לישראל:

במקרה של ביטול הטיול ביוזמת הנוסע, מכל סיבה שהיא, יחולו דמי ביטול מצטברים לפי הפירוט הבא:

  1. דמי הרישום בסך 1500 $ או 20% ממחיר הטיול (הגבוה מביניהם) לא יוחזרו למטייל בכל מקרה בעת ביטול מצידו.
  2. דמי ביטול על כרטיסי טיסה בטיסות בינלאומיות ופנימיות -על פי תנאי הכרטוס של חברות התעופה.
  3. אשרות כניסה (לאחר משלוח לצורך טיפול והנפקה): עלות מלאה.
  4. החל מ 120 ימי עבודה ועד מועד ההפלגה- דמי ביטול מלאים של השייט.
  5. יובהר כי מטייל שיבטל את השתתפותו ישלם בנוסף לדמי הביטול עבורו, גם את התוספת בגין תפוסת היחיד (סינגל), שתחול עקב ביטולו על בן הזוג שנותר בחדר, בכפוף לתנאי בית המלון ו/או כלי השייט.
  6. חישוב דמי הביטול ייעשה מרגע קבלת הודעה בכתב במשרדי אקו. ניתן לשלוח הודעת ביטול במייל או בפקס.
  7. החזר כספי יתבצע באותו מטבע ואופן תשלום (מזומן מול מזומן, כרטיס אשראי – ביטול עסקה מול חברת האשראי).

הגדרות: ימי עבודה: ימים א'- ה', לא כולל חגים.חלופה ב- יקרה יותר - תוספת של 22% למחיר הטיול אשר מקנה זכות ביטול בהתאם להוראות לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 ותקנותיו:
  1. ע"פ חלופה זו, הלקוח רשאי לבטל את הרשמתו לטיול בתוך ארבעה עשר ימים מיום הרשמתו לטיול ובלבד שמועד ביטול ההרשמה יעלה על שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הטיול.
  2. ע"פ חלופה זו, לקוח שהינו אזרחו תיק (מי שמלאו לו 65 שנים וימציא תעודת אזרח ותיק) או "אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או "עולה חדש" –רשאי לבטל את הרשמתו לטיול בתוך ארבעה חודשים מיום הרשמתו לטיול ובלבד שמועד ביטול הרשמה יעלה על שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הטיול.
  3. ע"פ חלופה זו, במקרה של ביטול ההרשמה לטיול, אקו תחזיר ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את הסכום שהלקוח שילם על הטיול, בקיזוז דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הטיול או 100 שקלים חדשים לאדם, לפי הנמוך מבניהם.