לוח כל הטיולים

כדי לעשות לכם חיים קלים, כל הטיולים שלנו בלוח אחד

שם הטיול
סוג הטיול {{ style_filter }}
תאריך יציאה {{ leave_filter }}
מדריך {{ instr_filter }}
לטיול
{{ trip.title }} {{ trip.style }} {{ trip.leave }} {{ trip.instra }}